U prirodi i predivnom okruženju OPG-a Dunavski raj u Vukovaru, 28. svibnja 2021., u okviru VuMi (Vukovarskog sajma informiranja mladih) uspješno je proveden Info Day – radionica i druženje za mlade i one koji rade s mladima. Europski dom Vukovar u svojstvu člana Savjetodavnog odbora PRONI / Info centra za mlade Vukovar pripremio je radionicu za informiranje o aktivnostima, projektima i programima za mlade. Predstavljene su aktivnosti projekta 4O: Otkrivanje, osvještavanje, osnaživanje i organizacija za ljudska prava i YUP mreže – Mladi ujedinjeni u miru.

Predstavnici PRONI Centra prezentirali su Program za mlade grada Vukovara 2021.-2024

Poznato je da se kroz igru najbolje uči pa je na samom kraju druženja s mladima zaigrana društvena igra Prati me čiji je cilj potaknuti mlade na kritičko razmišljanje i medijsku pismenost. 

Kao i uvijek, spojili smo ugodno s korisnim i odlično se zabavili, ponešto naučili i pokupili pregršt informacija za mlade!

Hvala svima koji su sudjelovali i dali svoj doprinos u informiraju i savjetovanju mladih! 

Radionica Info Day je dio projekta 4O: Otkrivanje, osvještavanje, osnaživanje i organizacija za ljudska prava čija je ukupna vrijednost 170.147,00€ od čega je 149.922,00€ osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova

Projekt 4O: Otkrivanje, osvještavanje, osnaživanje i organizacija za ljudska prava provode: