U okviru projekta Povijest osnovnoškolskog obrazovanja, a povodom 60. rođendana OŠ Dragutina Tadijanovića iz Vukovara, učenici 3., 6. i 7. razreda u utorak 15.06. 2021., posjetili su Gradski muzej Vukovar, Gradsku knjižnicu Vukovar i Europski dom Vukovar. Ideja je bila predstaviti učenicima osnovnoškolsko obrazovanje u Vukovaru u razdoblju od 60ih do 90ih godina 20. stoljeća. Učenici su imali prilike čuti o povijesnim događanjima i osobama koje su utjecale na razvoj kulture, zajednice i obrazovanja na području grada Vukovara kako bi bolje razumjeli današnji koncept obrazovanja i rada obrazovnih ustanova. Na samom kraju posjete, Europski dom Vukovar predstavio je program neformalnog obrazovanja i aktivnosti za mlade uz poziv na sudjelovanje, a svaki učenik dobio je brošuru Savjeti za pravilno gospodarenje otpadom, iz programa za zaštitu okoliša Europskog doma Vukovar.