U okviru projekta SKVIK – Stvaramo kulturu virtualno i kreativno, sa zadovoljstvom najavljujemo program BESPLATNE profesionalne edukacije za slikare naziva „Slikam, učim, družim se online“ koji će voditi najistaknutiji akademski slikar u Hrvatskoj koji je otvorio vrata Europe, Zoran Šimunović.  Obuka će se provoditi ONLINE za osobe mlađe od 25 i starije od 54 koji žele usavršiti tehnike slikarstva.  

Raspored za polaznike do 25 godina, od 18:00h:

15.09.2021. – Upoznavanje s polaznicima, predstavljanje projekta i uvod u crtež (crtanje osnovnih predmeta, kompozicija, svjetlo-sjena)
27.09.2021. – Upoznavanje sa slikarstvom i slikarskim tehnikama kroz osnove slikarstva i uvod u slikarstvo (slikanje osnovnih predmeta, kompozicija)
5.10. 2021. – Odabir vlastitih tema, njihova realizacija te evaluacija samih djela
20.10.2021. – Pejzaž u slikarstvu (slikanje prirode, analiza prostora, odnosi veličina, kompozicija, realizacija, analiza)
4.11.2021. – Mrtva priroda (odabir predmeta, kompozicija, realizacija, analiza)
22.11.2021. – Autoportret (realizacija, kolorit, analiza)
2.12.2021. – Apstraktna umjetnost (odabir teme, analiza teme, reduciranje teme na osnovne parametre, realizacija, analiza) 9.12.2021.- Ponavljanje usvojenog gradiva kroz sve medije (stupanj kreativnosti, uočavanje problema, analiza edukacije)  

Raspored za polaznike od 54 godine:

22.09.2021. – Upoznavanje s polaznicima, predstavljanje projekta i uvod u crtež (crtanje osnovnih predmeta, kompozicija, svjetlo-sjena)
30.09.2021. – Upoznavanje sa slikarstvom i slikarskim tehnikama kroz osnove slikarstva i uvod u slikarstvo (slikanje osnovnih predmeta, kompozicija)
13.10.2021. – Odabir vlastitih tema, njihova realizacija te evaluacija samih djela
27.10.2021. – Pejzaž u slikarstvu (slikanje prirode, analiza prostora, odnosi veličina, kompozicija, realizacija, analiza)
11.11.2021. – Mrtva priroda (odabir predmeta, kompozicija, realizacija, analiza)
25.11.2021. – Autoportret (realizacija, kolorit, analiza)
3.12.2021. – Apstraktna umjetnost (odabir teme, analiza teme, reduciranje teme na osnovne parametre, realizacija, analiza)
13.12.2021. – Ponavljanje usvojenog gradiva kroz sve medije (stupanj kreativnosti, uočavanje problema, analiza edukacije)  

Molimo zainteresirane za sudjelovanje da pošalju svoje podatke (ime, prezime, datum rođenja) na skvik@edvu.hr  

Više informacija možete pronaći ovdje: edvu.hr/projekti/skvik  

*** Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Europskog doma Vukovar