U prosincu je započeo drugi krug online radionica u sklopu projekta “SKVIK – Stvaramo kulturu virtualno i kreativno” tečajem “Virtualni pogled na kulturu” koji vodi Mira Stamatović.

Tijekom kursa će biti obrađivane teme vezane za kulturu naroda kroz njihove običaje, tradiciju, kulturne znamenitosti i kulturu sjećanja. “Virtualni pogled na kulturu” odvijat će se online tijekom sljedeća tri mjeseca za osobe u dobi od 54 i više godina.

Raspored radionica:

08.12.2021. – Predstavljanje projekta i upoznavanje sa sudionicima
15.12.2021. – Kultura pozdravljanja
12.01.2022. – Virtualni posjet Muzeju vučedolske kulture
26.01.2022. – Kulturna baština Kine
09.02.2022. – Hrana kao kultura
23.02.2022. – Knjižnice u svijetu
09.03.2022. – Ugrožene životinjske vrste
16.03.2022. – Zanimljive i šaljive vijesti

Više informacija možete pronaći ovdje: edvu.hr/projekti/skvik 

*** Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Europskog doma Vukovar.