Učenici Gimnazije Vukovar predstavili su rezultate istraživanja židovske zajednice kao sastavnog dijela vukovarske povijesti.
Budući da je židovska zajednica u Vukovaru bila jedna od najznačajnijih u Hrvatskoj, učenici su samostalno istraživali povijest, religiju, kulturu, tradiciju i rodne uloge židovske zajednice te su se upoznali sa zbivanjima tijekom Drugog svjetskog rata i holokausta i njihovog utjecaja na židovsko stanovništvo Vukovara.

Aktivnost je provedena u sklopu projekta “Koga smo zaboravili? Nasljeđe Židova u našem gradu”.