Kategorija: Uncategorized Page 1 of 8

Dvodnevna radionica “Obrazovne metode za borbu protiv antisemitizma” u okviru projekta “Koga smo zaboravili? Nasljeđe Židova u našem gradu.”

Održana je dvodnevna radionica naziva Obrazovne metode za borbu protiv antisemitizma u Gradskom muzeju Vukovar u okviru projekta Koga smo zaboravili? Nasljeđe Židova u našem gradu.

Prvi dan (6. lipnja 2024. godine) radionice usmjerili smo se na različite oblike antisemitizma, kako ih detektirati u današnjem društvu, medijima i politici te na obrazovne metode za rješavanje antisemitskih stereotipa u radu s mladima. Na radionici su sudjelovale osobe iz sustava formalnog i neformalnog obrazovanja, kulture i medija (nastavnici, pedagozi, psiholozi, predstavnici javnih ustanova, medija i organizacija civilnog društva) te drugi zainteresirani.

Drugog dana (7. lipnja 2024. godine) predstavnici Europskog doma Vukovar su zajedno s projektnim partnerima iz Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus iz Berlina, Documente – Centra za suočavanje s prošlošću iz Zagreba, Gradskog muzeja Vukovar te gostima iz Židovske općine Osijek i Židovske općine Doboj razgovarali o nestalom sjećanju na židovsku povijest u Vukovaru.

U radnim grupama sudionici su osmišljavali ideje kako bi u budućnosti mogla izgledati komemoracija, ali i obilježavanje židovske povijesti Vukovara.

Želimo zahvaliti svim sudionicima koji su se svojim idejama, razmišljanjima i prijedlozima uključili u radionice i na taj način pokazali interes za ovu vrlo važnu temu.

Poziv na jednodnevnu radionicu OBRAZOVNE METODE ZA BORBU PROTIV ANTISEMITIZMA

U sklopu projekta Koga smo zaboravili? Nasljeđe Židova u našem gradu pozivamo sve nastavnike/ce, profesore/ice, osobe koje rade s mladima, edukatore/ice i druge zainteresirane na jednodnevnu radionicu naziva “Obrazovne metode za borbu protiv antisemitizma” koja će se održati 6. lipnja 2024., od 9.30 do 16.30 sati u Gradskom muzeju Vukovar (Županijska 2, Vukovar).

Cilj radionice je pružiti praktične strategije rada na temu antisemitizma i antijudaizma u formalnoj i neformalnoj edukaciji. Tijekom radionice sudionici će sudjelovati u otvorenoj diskusiji i interaktivnim vježbama koje će voditi stručnjaci iz Kreuzberg inicijative za borbu protiv antisemitizma (KIgA e.V.) iz Berlina.

Za sudjelovanje na radionici potrebno je poznavanje engleskog jezika. Svoje sudjelovanje možete prijaviti putem e-maila edvu@edvu.hr

Prijave su otvorene do 1. lipnja 2024.

JAVNI POZIV za iskaz interesa za krajnje korisnike projekta “Zajedno i danas i sutra!”

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26 od 07.ožujka 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda plus, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0128, u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Poziv ”Zaželi-prevencija institucionalizacije”,

EUROPSKI DOM VUKOVAR RASPISUJE

J A V N I  P O Z I V

ZA ISKAZ INTERESA ZA KRAJNJE KORISNIKE PROJEKTA ZAJEDNO I DANAS I SUTRA!

Odlukom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju i Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, Europskom domu Vukovar odobrena su bespovratna sredstva u 100% iznosu za provedbu projekta Zajedno i danas i sutra! (u daljnjem tekstu Projekt). Vrijednost Projekta je 1.200.000,00 eura. Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda plus 85% i Državnog proračuna Republike Hrvatske 15%. Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama (65 ili više godina) i osobama s invaliditetom (18 ili više godina) u svakodnevnom životu  kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Pravo sudjelovanja u Projektu imaju isključivo pripadnici ciljnih skupina koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. OSOBE STARIJE OD 65 GODINA (odnosi se na osobe koje imaju 65 ili više godina na dan ulaska u projektnu aktivnost) pod uvjetom da:
 • žive u samačkom kućanstvu, dvočlanom kućanstvu (ne primjenjuje se uvjet da obje osobe u kućanstvu moraju biti pripadnici ciljne skupine) ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi višečlanog kućanstva pripadnici ciljnih skupina, a čiji mjesečni prihodi:
 • za samačka kućanstva ne prelaze iznos od 120% prosječne starosne mirovine za 40 ili više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost Projekta ili u mjesecu prije toga ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti Projekta
 • za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 ili više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost Projekta ili u mjesecu prije toga ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti Projekta
 • za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 ili više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost Projekta ili u mjesecu prije toga ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti Projekta
 • istovremeno ne koriste sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
 1. ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (odnosi se na osobe koje imaju 18 ili više godina na dan ulaska u projektnu aktivnost) pod uvjetom da:
 • žive u samačkom kućanstvu, dvočlanom kućanstvu (ne primjenjuje se uvjet da obje osobe u kućanstvu moraju biti pripadnici ciljne skupine) ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi višečlanog kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva  
 • imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja
 • istovremeno ne koriste sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

Pozivaju se zainteresirane osobe koje zadovoljavaju navedene uvjete i žele primati uslugu potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom financirane iz Programa  Zaželi-prevencija institucionalizacije, referentni broj: SF.3.4.11.01. na podnošenje prijava Za iskaz interesa,  za uključivanje u predmetni Projekt.

Prijave se podnose na OBRASCU ZA ISKAZ INTERESA-UKLJUČIVANJE U PROJEKT objavljenom ovdje,  predajom u Europski dom Vukovar, Ljudevita Gaja  12, 32000 Vukovar, radnim danima  u periodu od 10⁰⁰ – 14⁰⁰ h, ili putem e-mail adrese Europskog doma Vukovar zazeliedvu@edvu.hr    u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog poziva na Internetskim stranicama:  Europskog doma Vukovar, www.edvu.hr, Grada Vukovara, www.vukovar.hr, putem Facebook stranice EDVU te putem lokalnih radio postaja Hrvatski radio Vukovar i Radio Dunav.

Uz popunjen OBRAZAC ZA ISKAZ INTERESA-UKLJUČIVANJE U PROJEKT potrebno je priložiti i sljedeće dokaze pripadnosti ciljnoj skupini:

Za osobe od 65 ili više godina:

– presliku osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika

– potvrdu Porezne uprave o visini dohotka i primitka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 ili više godina mirovinskog staža (u slučaju dvočlanog i višečlanog kućanstva  Potvrdu je potrebno dostaviti za svakog člana kućanstva) i

– izjavu pripadnika ciljne skupine o broju članova zajedničkog kućanstva ( na obrascu IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA, javno objavljenom uz Javni poziv)

Za odrasle osobe s invaliditetom:

– presliku osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika

– izjavu pripadnika ciljne skupine o broju članova zajedničkog kućanstva (na obrascu IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA, javno objavljenom uz Javni poziv)

– potvrdu o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz kojeg je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti.

Prijave za iskaz interesa na ovaj Javni poziv koje pristignu nakon navedenog roka od 15(petnaest) dana od dana objave istog, a u roku trajanja provedbe projekta Zajedno i danas i sutra!, će se zaprimati kako bi se i tijekom provedbe Projekta prijavitelji mogli naknadno uključivati u Projekt, ako se za to ukaže mogućnost.

Informacije vezane uz Javni poziv mogu se dobiti putem telefona Europskog doma Vukovar na broj: 099/ 30 31 943

Prijava za iskaz interesa na ovaj Javni poziv služi u svrhu utvrđivanja potreba i broja potencijalnih korisnica/korisnika koji ispunjavaju uvjete u pozivu Zaželi-prevencija institucionalizacije,  broj poziva, SF.3.4.11.01., u projektu Zajedno i danas i sutra!, kodni broj: SF.3.4.11.01.0128  te prijavitelj podnošenjem prijave za iskaz interesa nije automatski uključen u predmetni Projekt.  

OBRASCI: 

Obrazac za iskaz interesa

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Europski dom Vukovar

                                                         Dijana Antunović Lazić, izvršna direktorica

JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zajedno i danas i sutra!

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26 od 07.ožujka 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda plus, u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Poziv ”Zaželi-prevencija institucionalizacije”, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0128,

u Vukovaru, 23.4.2024. godine

EUROPSKI  DOM  VUKOVAR  RASPISUJE

J A V N I  P O Z I V

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta  Zajedno i danas i sutra!  na:

Radno mjesto:

RADNICA / RADNIK  ZA POMOĆ U KUĆI  ZA PRUŽANJE USLUGA POTPORE I PODRŠKE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA S INVALIDITETOM

Broj potrebnih radnika/radnica:  25

Mjesto rada:  grad Vukovar, općina Trpinja

Vrsta zaposlenja:  na određeno vrijeme u trajanju 32 mjeseca, uz probni rad u trajanju od 6 ( šest) mjeseci

Radno vrijeme:  puno radno vrijeme

Riječi i pojmovi u ovom Javnom pozivu koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kojem rodu su navedene.

Opis poslova:

 • organiziranje prehrane
 • obavljanje kućanskih poslova
 • održavanje osobne higijene
 • zadovoljenje drugih svakodnevnih potreba
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje
 • pomoć u socijalnoj integraciji
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
 • i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju

Pružatelj usluge će pružiti uslugu za najmanje 6 pripadnica / pripadnika ciljne skupine.

Na Javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola, s najmanje završenom osnovnom školom.

Prijava na Javni poziv mora sadržavati:

 1. ispunjen i vlastoručno potpisan Obrazac prijave na Javni poziv (Obrazac objavljen uz Javni poziv)
 2. životopis
 3. presliku važeće osobne iskaznice
 4. dokaz o završenom stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe ako je primjenljivo)
 5. elektronički zapis o radnom stažu ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 6. vlastoručno potpisanu Izjavu o suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja (Obrazac 2. objavljen uz Javni poziv)

Obrazac prijave na Javni poziv (Obrazac 1.)  te obrazac Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka (Obrazac 2.) može se preuzeti na Internet stranici, Europskog doma Vukovar, 

Link za obrazac 1: https://edvu.hr/wp-content/uploads/2024/04/Obrazac-prijave-na-javni_poziv-Obrazac-1.docx 

Link za obrazac 2: https://edvu.hr/wp-content/uploads/2024/04/Izjava-o-suglasnosti-za-obradu-osobnih-podataka-Obrazac-2.docx 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu te koja je vlastoručno potpisana.

Nepravodobne prijave i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave podnose se osobnom predajom u Europskom domu Vukovar, Ljudevita Gaja  12, 32000 Vukovar, radnim danima  u periodu od 10⁰⁰ – 14⁰⁰ h,  u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva na Internetskoj stranici  Europskog doma Vukovar, www.edvu.hr    ili na e-mail adresu Europskog doma Vukovar zazeliedvu@edvu.hr  s naznakom ”Prijava na Javni poziv za zapošljavanje – ZAŽELI-prevencija institucionalizacije” .

Kandidatkinje / kandidati  koje ne ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva  bit će pismeno obaviješteni.

Popis kandidatkinja /kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva bit će objavljen na Internet stranici Europskog doma Vukovar, www.edvu.hr .

S kandidatkinjama / kandidatima  koje ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva,  obavit će razgovor  na temelju kojeg će se utvrditi rang lista kandidatkinja / kandidata.

O terminu i mjestu održavanja razgovora  kandidatkinje / kandidati bit će informirani putem  telefonskog poziva najmanje 2 (dva)  dana prije održavanja razgovora.

Za kandidatkinju / kandidata koja ne pristupi intervjuu s Povjerenstvom, smatrat će se da je povukla prijavu na Javni poziv.

O rezultatima Javnog poziva kandidatkinje / kandidati će biti obavještene u zakonskom roku.

Izabrane  kandidatkinje / kandidati prije zasnivanja radnog odnosa obvezni su dostaviti:

 • potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidatkinja / kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od dana objave ovog Javnog poziva)

Kandidatkinje / kandidati prijavom na Javni poziv pristaju na objavu osobnih podataka na  Internet stranici  Europskog doma Vukovar, www.edvu.hr , a u svrhu provedbe ovog Javnog poziva, te da Europski dom Vukovar, kao voditelj obrade, prikupljene podatke obrađuje u obimu i u svrhu provedbe Javnog poziva od strane ovlaštenih osoba za provedbu istoga.

Informacije vezane uz Javni poziv mogu se dobiti putem telefona Europskog doma Vukovar na broj: 099/ 30 31 943

Europski dom Vukovar zadržava pravo poništenja Javnog poziva bez posebnog objašnjenja.       

Europski dom Vukovar

Dijana Antunović Lazić, izvršna direktorica

Projekt ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE

Započeli smo projekt ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE koji je 100 % financiran iz Europskog socijalnog fonda plus.
 
Partner na projektu nam je Grad Vukovar.
 
Iznos projekta je 1.200.000,00 €, na razbolje od 36 mjeseci.

Opći cilj projekta: Cilj projekta je pružanje usluge i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom na području VSŽ. Pružanjem podrške u svakodnevnom životu ciljnih skupina očituje se kroz: organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te drugih svakodnevnih potreba. Uvođenjem ove podrške direktno se doprinosi prevenciji institucionalizacije te utječe na bolji život starijih osoba i osoba s invaliditetom.

Ciljana skupina projekta: osobe starije od 65 godina

Projektne aktivnosti:

 1. Zapošljavanje 25 osoba za pružanje podrške
 2. Pružanje podrške minimalno 150 starijih osoba i osoba s invaliditetom kroz 32 mjeseca
 3. Podjela osnovnih higijenskih potrepština svaki mjesec kroz 32 mjeseca
 4. Promocija projekta u javnosti te vođenje i upravljanje projektom

Page 1 of 8

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén