Kategorija: Uncategorized

Početna konferencija projekta „Život u pokretu“

12. listopada 2021. godine u Gradskom muzeju vukovar održana je početna konferencija projekta Život u pokretu.

Projekt „Život u pokretu“ sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za popularizaciju STEM-a.

Nositelj projekta „Život u pokretu “ je Europski dom Vukovar, a partneri na projektu su Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Grad Vukovar, VURA- Razvojna agencija Vukovar  d.o.o. za promicanje razvoja i Tehnička škola Nikole Tesle. Ukupna vrijednosti projekta je 2.769.177,79 HRK, Eu je sufirancirala 85 posto dok je Vlada HR sufirancirala 15 posto. Projekt se provodi od 29.06.2021. do 29.06.2023..

Gosti konferencije su bili Franjo Orešković – zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije, Josip Paloš – privremeni pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, sport i branitelje, Vedrana Marijanović – direktorica VURA d.o.o., Doc.dr.sc Tomislav Rudec –  Predstojnik Zavoda za zajedničke  predmete, Fakultet elektrotehnike, računarstva i  informacjskih tehnologija Osijek i Marijana Vrančić – VURA d.o.o.

Doc.dr.sc. Tomislav Rudec je na praktičnom primjeru u području informatike pokazao važnost STEM pristupa obrazovanju djece od najranijeg uzrasta, a to je moguće upravo kroz ovakav oblik radionica. Naglasak je na poticanju potencijala kojeg djece imaju u sebi a potrebno ga je samo malo dodatno aktivirati.

Internet bonton

Internet nije samo mreža računala, nego i velika neformalna zajednica s vlastitim kodeksom ponašanja. Pravila ponašanja na Internetu slična su onima u svakodnevnom životu pa su i na Internetu razni oblici agresivnog i uvredljivog ponašanja te povrede privatnosti neprihvatljivi.

Važno je razmišljati o sigurnosti kao i zaštiti osobnih podataka. Prisjetimo se…

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén