Gradsko vijeće grada Vukovara Udruzi Europski dom Vukovaru u znak zahvalnosti građana grada Vukovara 

Vukovarske Iskrice Europski  dom Vukovar i gospođa Dijana Lazić Antunović u prijateljstvu

Zeleni pojas INA Europski dom Vukovar


Srpsko narodno vijeće prof. dr. sc. Ljiljani Gehrecke ya poseban doprinos humanosti i pravednosti 

Volonterski Centar Vukovar Udruyi Europski dom Vukovar za organiziranje volontiranja  

Općinsko vijeće općine Borovo Prof. dr. Ljiljani Gehrecke posthumno za nesebičan doprinos u unapređenju međuljudskih odnosa i poštivanja osnovnih ljudskih prava


Predsjednik Savezne Republike Njemačke Dr. Ljiljani Gehrecke u znak priznanja za posebne zasluge

Krunoslav Sukić Ljiljani Gehrecke za osobit doprinos u zaštiti i promociji ljudskih prava i sloboda čovjeka te izvrsno i dosljedno promicanje kulture mira i nenasilja


Volonterski centar Osijek Ljiljani Gehrecke za volonterski angažman 

Veleposlanik Savezne Republike Njemačke Dr. Ljiljani Gehrecke u znak zahvalnosti

 

Europski dom Vukovar Prof. Dr. Ljiljani Gehrecke za razumijevanje, susretljivost i plemeniti odnos prema čovjeku

 

Europski dom Vukovar Prof. Dr. Ljiljani Gehrecke za izuzetan doprinos afirmaciji slobodarskoga duha zajedništva

 

European Movement Croatia Ljiljani Gehrecke za izvanredne zasluge na afirmaciji europskih vrijednosti u Hrvatskoj i domovine u svijetu na području ljudskih prava