Djelatnosti Udruge su:

 • organiziranje znanstvenih i stručnih seminara, tribina i predavanja
 • zauzimanje stavova o pitanjima europskih integracija i odnosima u zemlji
 • sudjelovanje putem svojih predstavnika u radu i na skupovima Europskih domova u Europi
 • organiziranje i poticanje sudjelovanja članova EDVU na stručnim i znanstvenim skupovima u RH i u Europi
 • obraćanje međunarodnim, europskim i domaćim udrugama, institucijama, državnim tijelima i organizacijama u RH sa stavovima i mišljenjima o pitanjima europske integracije
 • poticanje širenja znanja i informacija o europskim integracijama
 • osnivanje, usmjeravanje i razvijanje radionica za samopomoć i samozaštitu zdravlja na načelima koje je proklamirala Svjetska zdravstvena organizacija te radionice za kultiviranje emocija i razvoj vještine komuniciranja
 • poticanje, pomaganje i praćenje razvoja poljoprivrednih imanja za biološko-organski i biološko-dinamički uzgoj ratarskih i voćarskih kultura, kao i za biološko-dinamičko stočarstvo i povezivanje ovih imanja u odgovarajuće mreže RH i Europe;
 • suradnja s obrazovnim institucijama u području stvaranja, razvoja i ostvarivanja obrazovnih sadržaja usmjerenih na proširivanje i razvoj svijesti te emocionalne inteligencije djece i mladih
 • stvaranje i provedba programa za specifične i marginalizirane skupine u društvu (djeca, mladi, žene, osobe s invaliditetom, manjine, vjerske zajednice i dr.)
 • stvaranje i provedba programa za osobe treće životne dobi u suradnji drugim institucijama
 • izdavanje publikacija
 • organiziranje stručnih putovanja za svoje članove
 • poticanje, pomaganje i praćenje razvoja malog gospodarstva i to prvenstveno onoga koji je utemeljen na komparativnim prednostima vukovarskog područja, kao i razvoj robne razmjene i gospodarskih odnosa s ostalim regijama u Europi koji su atraktivni sa stajališta rentabilnosti poslovanja
 • stvaranje, usmjeravanje i razvoj institucionalnih oblika amaterizma u području sporta i umjetnosti
 • obavljanje humanitarne djelatnosti u području brige o starim i nemoćnim osobama, kao i osobama s posebnim potrebama
 • ostvarivanje i zaštita prava djece
 • osiguravanje novčanih sredstava za obavljanje svoje djelatnosti
 • osnivanje zaklade i dodjeljivanje nagrade uglednim pojedincima zaslužnim za europeizaciju Republike Hrvatske
 • svi oblici humanitarne djelatnosti
 • ostale djelatnosti kojima se ostvaruje Misija EDVU.