Upravna tijela udruge su:

  • Skupština
  • Upravni odbor
  • Predsjednik/ica
  • Izvršni direktor/ica

Članovi i članice upravnog odbora Europskog doma Vukovar su
Dijana Antunović Lazić, Novica Gajić, Lana Mayer, Mira Stamatović i Karolina Šoš Živanović.

Dijana Antunović Lazić
Izvršna direktorica EDVU

Novica Gajić, prof.
Predsjednik EDVU

Dr. sc. Lana Mayer

Mira Stamatović

Karolina Šoš Živanović