Erasmus+ project:
European Values for New Generations – Living Democracy in Schools
Nositelj projekta: Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz, Njemačka 

Cilj: razmijeniti prakse među partnerima na polju sudjelovanja učenika u nastavnom procesu i životu škole, s posebnim osvrtom na nastavničke kompetencije za pripremu učenika za njihov život kao aktivnih demokratskih građana i budućih aktera na europskom tržištu rada.

Edu4D – Education for Democracy / Team Gimnazija Vukovar
Edu4D – Education for Democracy / Team Europski Dom Vukovar

 

Razdoblje: 9/2019 – 9/2022

Više o projektu


Institucije:

Škole: