U sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP) Europski dom Vukovar u partnerstvu s Fotoklubom Vukovar provodi projekt „SKVIK – Stvaramo kulturu virtualno i kreativno“. Ukupna vrijednost projekta je 499.800,00 HRK uz odnos sufinanciranja iz Europskog socijalnog fonda (ESF) 85% (424.830,00 HRK) bespovratnih sredstava te 15% (74.970,00 HRK) iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Ugovor o sufinanciranju potpisan je 16. lipnja 2021., a sam projekt trajat će od 16. lipnja 2021. do 16. lipnja 2022.

Radni tim projekta SKVIK

Cilj projekta je razvoj vještina i uključivanje mlađih od 25 i starijih od 54 godina s područja grada Vukovara u online programe stvaranja i konzumiranja umjetničkih sadržaja i programa. Razvojem kulturnih sadržaja i radionica vještina on-line, kultura se prilagođava navikama konzumiranja sadržaja mladih, a starijim osobama daje priliku za učenje novih vještina snalaženja u digitalnim tehnologijama. U situaciji epidemije koronavirusa, ovako oblikovani sadržaji dodatno utječu na sigurnost rizičnijih skupina, kao i na bolje korištenje sve dostupnijih globalnih digitalnih izvora kulturne ponude.

Tijekom projekta provodit će se 4 skupine aktivnosti:

1. „Online kulturne pričaonice“ – za mlađe od 25 godina
2. „Slikam, učim družim se online“ – tečaj slikarstva i slikarske radionice za mlađe od 25 i za starije od 54 godine
3. „Virtualni pogled na kulturu“ – za starije od 54 godine
4. „Online foto grupa“ – tečaj fotografije i foto radionice za mlađe od 25 godina

Svi zainteresirani moći će prijaviti sudjelovanje putem poveznice koju će primiti e-mailom, prema uputama koje će biti objavljene na web i Facebook stranicama Europskog doma Vukovar i Fotokluba Vukovar.

Telefon: 032 450 096
E-mail: edvu@edvu.hr 

Voditelji radionica

Više informacija o EU fondovima dostupno je na stranicama:

*Sadržaj stranice u isključivoj je odgovornosti Europskog doma Vukovar*