Partnerski projekt
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nositelj projekta: Europski dom Vukovar

Cilj: osvijestiti djecu i mlade o tome kako ponovnom uporabom starih stvari smanjujemo količinu otpada i čuvamo naš okoliš.

Partneri: Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar, udruga Vukovarske Iskrice – udruga za pomoć osobama sa intelektualnim teškoćama

Razdoblje: 2/2019 – 9/2019