Partnerski projekt
INA d.o.o. , Zeleni pojas
Nositelj projekta: Europski dom Vukovar
Cilj: povećanje svijesti građanja o očuvanju prirode.
Partneri: Grad Vukovar, Komunalac d.o.o.

Razdoblje: 4/2019