Partnerski projekt
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nositelj projekta: Europski dom Vukovar

Cilj: poticanje djece na recikliranje s naglaskom na ponovnu uporabu tekstila iz domaćinstva.

Partneri: DV Vukovar 1, DV Vukovar 2, OŠ Dragutina Tadijanovića Vukovar, OŠ Nikole Andrića Vukovar i OŠ Siniše Glavaševića Vukovar

Razdoblje: 4/2019-12/2019