Ova brošura predstavlja priručnik za rad u radionicama za unapređenje samozaštite zdravja. Autor je dr. sc. Ljiljana Gerhrecke, a recenzent dr. med Bogoljub Bančić. Vukovar, 2001. godine 1. izdanje i 2007. god. 4. izdanje.

Brošura, koja je nastala kao rezultat diskusije za okruglim stolom na temu “Dihotomija obrazovanja u Vukovaru po kriteriju nacionalne pripadnosti i životne perspektive vukovarske mladeži” Ova brošura sadrži uvodna predavanja prof dr. Deana Ajdukovića, doc. dr. Dinke Čorkalo, prof. dr. Jagode Tonšič-Krema, kao i diskusiju koja je vođena za okruglim stolom ; Vukovar, 2002.

Autor prof. dr. sc. Vladimir Gruden, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta Zagreb; 2002. god.

Autori mr. sc. Zlatko Špehar, gvardijan vukovarski i dr. sc. Ljiljana Gehrecke, EDVU; Vukovar 2002. god.

“Kako je Republika Makedonija izbjegla rat nakon raspada SFRJ i kakve su perspektive Makedonije i cijele regije u euroatlantskim strukturama?”
autor prvi predsjednik Republike Makedonije Kiro Gligorov (brošura je u pripremi i bit će objavljena do konca 2008. godine).

Autor dr. sc. Hugo van Veghel, potpredsjednik ASB za Hrvatsku; 2002. god.

Autor prof. Živorad Kovačević, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji; 2004. god.

Autor dr. sc. don Ivan Grubićić, Hrvatska akademska udruga Split; 2002. god.