2021

Radio Dunav: “Dunav Info” (16.1.2021.)

2020

Radio Dunav: “Stručni skup “EU 2020: EU kao zaboravljeni mirovni projekat?” u Vukovaru” (10.01.2020)

HRT Radio Osijek: “EU kao zaboravljeni mirovni projekt?” (14.01.2020)

in Portal: “VUKOVAR Kino večer povodom otvorenja hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije” (14.01.2020)

Glas Istre: “Civilno društvo u Vukovaru obilježava hrvatsko predsjedanje Vijećem EU-a” (15.01.2020)

Radio Dunav: “Stručni zagovarački panel „EU kao zaboravljeni mirovni projekat“ u Vukovaru” (15.01.2020)

Press032: Panel rasprava na temu “EU kao zaboravljeni mirovno projekt?” (15.01.2020)

tPortal: “Civilno društvo u Vukovaru obilježava hrvatsko predsjedanje Vijećem EU-a” (15.01.2020)

Glas Slavonije: “Izgradnja mira je proces” (16.01.2020)

Radio Dunav: “Organizacije civilnog društva obeležile u Vukovaru početak predsedavanja Republike Hrvatske Savetom EU” (17.01.2020)

Press032: “Europski dom organizirao još jednu Kavu sa studentima” (28.02.2020)

Hrvatski Radio Vukovar: “JOŠ JEDNA USPJEŠNA KAVA SA STUDENTIMA” (28.02.2020)

Radio Dunav: “Dunav Info” (29.02.2020)

Glas Slavonije: “Kava sa studentima po šesti put” (02.03.2020)

Vukovar.hr: “Kava sa studentima” (03.03.2020)

Radio Borovo: EDVU online pričaonica (05.05.2020)

ICM Vukovar: EDVU online pričaonica (05.05.2020)

Hrvatski Radio Vukovar: Tribina EDVU – Kružna ekonomija – put do uspjeha (19.05.2020)

Radio Borovo: Pozitiva, Dijana i Maja (22.05.2020)

Radio Borovo: Počinje jednogodišnji program podrške za nezaposlene žene (02.06.2020)

Glas Slavonije: Podrška za žene na tržištu rada (05.06.2020)

Vukovarsko Srijemska Županija: “Europski dom Vukovar obilježio 20 – godina postojanja i djelovanja” (09.10.2020)

Hrvatski Radio Vukovar: “EUROPSKI DOM VUKOVAR SLAVI 20 GODINA RADA” (09.10.2020)

Radio Dunav: “Obeležavanje dvadesete godišnjice Evropskog doma Vukovar” (09.10.2020)

HRT Radio Osijek “Europski dom Vukovar obilježava 20. godišnjicu” (14.09.2020)

Hrvatski Radio Vukovar: “PANEL DISKUSIJA: KAKO SE PROŠLOST REFLEKTIRA NA SADAŠNJOST?” (21.09.2020)

Press032: “Uručena Javna priznanja Grada Vukovara, Aleksandar Durman počasni građanin” (25.09.2020)

Vukovarske Novine: Dr.sc. Aleksandar Durman počasni građanin grada Vukovara – PDF (vu-novine) (02.10.2020)

Večernji List: “Dvadeset laureata primilo je zahvale Grada za doprinos napretku zajednice” (09.10.2020)

Dnevnik Nova TV: “Kuća u Vukovaru u kojoj nitko ne pita za etničku pripadnost” (18.11.2020)

Hrvatski Radio Vukovar: ANTUNOVIĆ LAZIĆ: COVID -19 NAS NIJE ZAUSTAVIO U PROVOĐENJU PROJEKATA (28.12.2020)