U Vukovaru je 27. i 28. rujna 2018. godine održana konferencija s nazivom Vukovar – mjesto mira i dijaloga u organizaciji Europskog doma Vukovar i Zaklade Friedrich Ebert (FES). Ova je konferencija 13. u nizu iz ciklusa Vukovarskih konferencija započetih 2006. godine s ciljem razvoja dijaloga među građanima Vukovara i regije. U želji da rad prve predsjednice EDVU prof. dr. Ljiljane Gehrecke ostane trajno zapamćen u široj javnosti EDVU je uz podršku FESa i njemačkog veleposlanstva pokrenuo inicijativu osnivanja ustanove za mirovno obrazovanje i kulturu dijaloga.

Prema podatcima Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar grad Vukovar godišnje posjeti oko 40 tisuća učenika osmih razreda i njihovih nastavnika. Tijekom njihova boravka učenici posjete sva mjesta sjećanja u Vukovaru i detaljno uče o ratnim zbivanjima tijekom 1991 godine. Međutim o gradu u sadašnjosti, o građanima koji žive u gradu danas i čine grad, učenici u službenom dijelu svoga posjeta ne doznaju mnogo (ili ništa). Time obrazovni sadržaj ne daje potpunu sliku vukovarske sadašnjosti, a ni prošlosti, jer i sadržaji o Mirnoj reintegraciji često izostaju u obrazovanju. Takvim pristupom perpetuira se slika Vukovara kao grada žrtve, grada rata, i danas. EDVU je pak često mjesto posjete mladih istraživača, stranih novinara, grupa iz civilnog sektora, studenata i drugih koji posjećuju Vukovar, obilaze mjesta sjećanja, ali neizostavno i udruge poput EDVU. Prepoznati smo kao prostor na kojemu je moguće dobiti informacije koje drugdje, u takoreći službenom diskursu o Vukovaru, ne opstaju, kao mjesto susreta i dijaloga, što zagovaramo od osnutka udruge 2000. godine.

Ovogodišnja konferencija odstupa od dosadašnjeg koncepta ciklusa jer predstavlja iskorak ka realiziranju ideje nastanka odnosno osnivanja zasebnog centra u Vukovaru koji bi premostio spomenuti nedostatak cjelovite slike prošlosti i sadašnjosti Vukovara, centra za mirovno obrazovanje i kulturu dijaloga. Predstavljao bi odgovor na potrebe istraživača i posjetitelja Vukovara u boljoj mjeri nego EDVU sa svojim ograničenim kapacitetima može, a u perspektivi bi mogao nadopuniti program posjeta učenika osmih razreda Vukovaru kako bi iskustvenim učenjem kroz razgovor s aktivistima i vršnjacima iz Vukovara ponijeli poruku mira i izgradnje zajedničkog života kroz dijalog. Konferencija je stoga okupila stručnjake iz područja obrazovanja, znanstvenike i aktiviste (vidi program) kako bi zajedno promišljali korake na putu realiziranja ove ideje. Njihove različite perspektive i iskustva dala su dragocjen doprinos i predstavljaju temelj u nastavku ostvarenja inicijative i osnivanja centra za mirovno obrazovanje i kulturu dijaloga.