Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda (ESF), u vrijednosti 2.769.177,79 kn. Cilj projekta je jačanje organizacija civilnog društva za popularizaciju STEM-a. 
 
Tijekom ljeta zajedno s partnerima najavili smo pocetak projekta a sada smo u procesu organiziranja radne skupine i drugih projektnih aktivnosti. Partneri na projektu su Vukovarska razvojna agencija (VURA), Grad Vukovar, OŠ Dragutina Tadijanovića, Tehnička škola Nikole Tesle i Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru.
 
Pratite nas za više informacija!