Europski dom Vukovar počašćen je posjetom norveškog veleposlanika, Haakona Blankenborga. Kroz razgovor o životu u Vukovaru spomenuti su aktualni projekti u kojima Europski dom Vukovar provodi partnerske aktivnosti i na taj način doprinosi poboljšanju kvalitete života u lokalnoj zajednici. EDVU je partner Inicijativi mladih za ljudska prava iz Zagreba (YIHR) na projektu 4O – Otkrivanje, osvještavanje, osnaživanje i organizacija za ljudska prava i Centru za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka na projektu Mirotvorna škola.

Oba projekta financirana su iz Fonda za aktivno građanstvo (ACF) i usmjerena na kulturu nenasilja, poticanje dijaloga i socijalnu uključenost cjelokupne zajednice uključujući i obrazovni sustav.