12. listopada 2021. godine u Gradskom muzeju vukovar održana je početna konferencija projekta Život u pokretu.

Projekt „Život u pokretu“ sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za popularizaciju STEM-a.

Nositelj projekta „Život u pokretu “ je Europski dom Vukovar, a partneri na projektu su Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Grad Vukovar, VURA- Razvojna agencija Vukovar  d.o.o. za promicanje razvoja i Tehnička škola Nikole Tesle. Ukupna vrijednosti projekta je 2.769.177,79 HRK, Eu je sufirancirala 85 posto dok je Vlada HR sufirancirala 15 posto. Projekt se provodi od 29.06.2021. do 29.06.2023..

Gosti konferencije su bili Franjo Orešković – zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije, Josip Paloš – privremeni pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, sport i branitelje, Vedrana Marijanović – direktorica VURA d.o.o., Doc.dr.sc Tomislav Rudec –  Predstojnik Zavoda za zajedničke  predmete, Fakultet elektrotehnike, računarstva i  informacjskih tehnologija Osijek i Marijana Vrančić – VURA d.o.o.

Doc.dr.sc. Tomislav Rudec je na praktičnom primjeru u području informatike pokazao važnost STEM pristupa obrazovanju djece od najranijeg uzrasta, a to je moguće upravo kroz ovakav oblik radionica. Naglasak je na poticanju potencijala kojeg djece imaju u sebi a potrebno ga je samo malo dodatno aktivirati.